Vi är flexibla och anpassar våra tjänster efter företagets aktuella behov. Behöver företaget avlastning när det är mycket att göra kan vi snabbt rycka in och hjälpa till. Vi är snabba och professionella och välkomnar alla små och medelstora företag inom alla branscher.
Här är några av de tjänster vi bistår med.

  • Löpande bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisningar
  • Bolagsärenden
  • Lönehantering
  • Momsdeklarationer
  • Skattedeklarationer
  • Fakturering
  • Leverantörs-betalningar
  • Reskontrahantering

Bokföring Bromma