Swish betalning

Som betalningsmetod blir Swish mer och mer populär. Att Swish blivit populärt är ingen överraskning då det är ett smidigt sätt att betala ”kontant”. Det är också så Skatteverket betraktar betalning med Swish. Med andra ord betalning med Swish är samma som kontant betalning.

Man måste ha ett certifierat kassaregister om betalningarna överstiger 4 prisbasbelopp. I betalningarna inräknas kontanter kortbetalning och Swish. Rent bokföringsmässigt kan den totala kontanta försäljningen under en dag finnas på en verifikation.

När försäljningen görs via kassaregister så skall betalningssätten separeras och framgå på kvittot. Följaktligen måste det finnas en knapp för var och en av betalningssätten.

Om man har ett certifierat kassaregister kan affärshändelsen registreras 50 dagar efter den månad som själva affärshändelsen inträffade. Om man inte har certifierat kassaregister skall affärshändelsen bokföras senast dagen efter om det gäller kontanter vilket vi konstaterat innefattar betalningar med Swish.