Integritetspolicy

Information om integritetspolicy för besökare till webbsidan Bokföring Bromma med internetadress https://bokföringbromma.se

Webbsidan ägs och drivs av Drottningholm Redovisning AB orgnr: 556630-4951

När du besöker denna sida och kontaktar oss via kontaktformuläret  via mail, telefon eller på annat sätt så samlar vi in dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig.

Kontaktuppgifterna behålls max 2 år om du inte anlitar våra tjänster.

Vår digitala information är skyddad av ett digitalt åtkomstsystem. Dessa uppgifter kommer aldrig lämnas vidare till 3:e part och ingen obehörig har tillgång till dessa.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 08-759 00 01 eller via e-post info@drottningholmredovisning.se

Senast uppdaterad 2021-10-06