Digitala Företaget

Det finns idag en hel del olika appar för smartphone för att handa delar av den ekonomiska administrationen. En app som sticker ut lite extra är BL infos app ”Digitala Företaget”.

För den löpande bokföringen fungerar det så att kvitton och fakturor mm fotograferas med appen och registreras. Registreringen innebär att den konteras. Sedan skickas den och hamnar i molnet hos BL info och därifrån kan sedan bokföringsbyrån ta underlaget till bokföringen. Att underlaget inte går direkt in i bokföring gör att bokföringsbyrån ges möjlighet att granska underlaget och att se till att konteringen är riktig.

Andra funktioner är bl a att skapa vanliga fakturor och kreditfakturor samt skicka betalningspåminnelser.
Körjournal tid-rapporter är funktioner som stöds i appen.  Ytterligare en rad funktioner finns på sidan digital bokföring 

En mycket uppskattad funktion är den ekonomiska översikten där man i realtid kan se företaget ekonomiska status,  med en klickbar graf kan man se hur intäkter och kostnader är fördelade.
Det går också bra att kommunicera med bokföringsbyrån direkt i appen

Sist men inte minst skall nämnas att det finns en hel del rapporter att ta del av t e x finansielle rapporter.

För den som vill ha stenkoll på sin ekonomi och inte har en ekonomiavdelning att tillgå så är detta ett bra alternativ som är värt att testa.