Bokföring- skyldigheter

Har du nyligen starta ett företag eller har för avsikt att göra det så är det viktigt att känna till regelverket.

De som enligt lagen är skyldiga att ha bokföring är enskild firma, handelsbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar.
Alla verksamhetsformer är själva ansvariga för att bokföring blir rätt och även om man anlitar en extern tjänst.

När något sker av ekonomisk art skall det bokföras, själva underlaget är en verifikation. Verifikationerna samlade i registerordning utgör grundboken. Varje verifikation av samma art bokförs på ett konto och presenteras i systematiskt ordning i huvudboken.

En kontoplan är en lista över de konton ett företag använder i sin bokföring. Konton av liknande art grupperas tillsammans för att hålla samman transaktioner av liknande karaktär. Det står en fritt att själv upprätta en kontoplan men det vanligaste är att man använder BAS- kontoplan. Övergripande finns det fyra olika kontotyper och dessa är tillgångskonton, skuldkonton, intäktskonton och kostnadskonton.

Allt som bokförs måste knytas till en verifikation. Man har också en skyldighet att antingen upprätta en årsredovisning alternativt ett årsbokslut.

Bokföringen måste sparas i 7 år. Förutom allt i pappersformat skall också hårddiskar och annan lagringsmedia sparas om den innehåller räkenskapsinnehåll.

 

Bokföring Bromma