Bokföringen nu och då

Bokföringen har över tid inte förändrats i sitt innehåll däremot har hanteringen förändrats i takt med användandet av datorer. Många minns nog när man satt och skrev dagligen i grundboken med en kulspetspenna och räknade ihop allt manuellt. Den stora förändringen kom när det lanserades program för bokföring som installerades lokalt på datorn. Stora rationaliseringar gjordes då man knöt ihop löner,lager, mm till bokföringsprogrammen. Nästa steg var när bokföringen lades ut i molnet vilket besparade tid med uppdatering av lokal programvara.

Molnbaserad bokföring möttes i början med skepsis då säkerheten ofta ifrågasattes. Efterhand har säkerheten ökats och förtroendet för moln-baserade system har ökat. Ännu saknas stora komplexa system som är molnbaserade. För den som inte är insatt är det svårt att välja en komplett plattform. När man väljer plattform för bokföring skall man noga analysera det framtida behovet och se om det kan hantera detta.

Att byta system är både kostsamt och tidskrävande. Ett vanligt problem är bokföring integrerat med webbshop Förr eller senare vill man integrera med olika parametrar och här skiljer sig systemen åt en hel del, ibland finns färdiga lösningar eller så måste de utvecklas eller köpas ev tredje part. System med färdiga lösningar är att föredra då utvecklingskostnaderna annars kan bli dyra.

Vi har erfarenhet av flera av de ledande systemen för bokföring. Kontakta oss för råd innan du väljer en ny lösning så slipper du göra strategiska misstag.

 

Bokföring Bromma