Hållbarhetsutbildning

Nu finns det möjlighet att öka företagets hållbarhetsmedveten. Pureact erbjuder skräddarsydda utbildningar för hållbarhetsutbildning. Att utbilda företagets personal i hållbarhet gör företaget mer konkurrenskraftigt och visar att företaget tar ansvar för hållbarheten. Utbildningarna som erbjuds bokas på hållbarhetsutbildning välj datum och tid som passar. De kursledare som håller i utbildningen är specialister på hållbarhet och … Läs mer

Swish betalning

Som betalningsmetod blir Swish mer och mer populär. Att Swish blivit populärt är ingen överraskning då det är ett smidigt sätt att betala ”kontant”. Det är också så Skatteverket betraktar betalning med Swish. Med andra ord betalning med Swish är samma som kontant betalning. Man måste ha ett certifierat kassaregister om betalningarna överstiger 4 prisbasbelopp. … Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Det har på senare tid skrivit mycket i media om hållbarhet. Åtskilliga konferenser har haft ämnet på sin agenda. Från år 2017 började en ny lag gälla för stora företag och organisationer som innebär att skall redovisa sitt hållbarhetsarbete. Kraven på hållbarhetsrapportering finns införda i årsredovisningslagen. I lagen anges att förtag som uppfyller mer än … Läs mer