Digitala Företaget

Det finns idag en hel del olika appar för smartphone för att handa delar av den ekonomiska administrationen. En app som sticker ut lite extra är BL infos app ”Digitala Företaget”. För den löpande bokföringen fungerar det så att kvitton och fakturor mm fotograferas med appen och registreras. Registreringen innebär att den konteras. Sedan skickas … Läs merDigitala Företaget

Swish betalning

Som betalningsmetod blir Swish mer och mer populär. Att Swish blivit populärt är ingen överraskning då det är ett smidigt sätt att betala ”kontant”. Det är också så Skatteverket betraktar betalning med Swish. Med andra ord betalning med Swish är samma som kontant betalning. Man måste ha ett certifierat kassaregister om betalningarna överstiger 4 prisbasbelopp. … Läs merSwish betalning

Hållbarhetsredovisning

Det har på senare tid skrivit mycket i media om hållbarhet. Åtskilliga konferenser har haft ämnet på sin agenda. Från år 2017 började en ny lag gälla för stora företag och organisationer som innebär att skall redovisa sitt hållbarhetsarbete. Kraven på hållbarhetsrapportering finns införda i årsredovisningslagen. I lagen anges att förtag som uppfyller mer än … Läs merHållbarhetsredovisning